Poskytované služby

Hyperaktivní močový měchýř (únik moče)

Jde o diagnózu, při které pacientky mají nutkavou potřebu močit i ve chvílích, kdy jejich močový měchýř ještě zdaleka není plný. Příčinou potíží je nesprávná funkce svaloviny močového měchýře.

Postižená obvykle trpí čtyřmi hlavními příznaky:

  • nucení na močení, které nelze oddálit a kterému je třeba vyhovět.
  • zvýšená frekvence močení. Za normální frekvenci můžeme považovat maximálně 7 močení/den. Močíme-li vícekrát, jedná se o frekvenci zvýšenou.
  • noční močení
  • nechtěný únik moči předcházený urgencí.

Léčba žen se samovolným únikem moči

Provádíme důkladné vyšetření příčiny nechtěného úniku moči u žen a stanovení optimálního léčebného postupu. Kromě konzervativní terapie nabízíme i přímou návaznost případného operačního řešení.